Voss

Voss ligg ca. 60 km køyring frå Bergsdalshytta og er ein eigna stad for ei dagsutflukt anten med eigen bil eller som ein sykkeltur. På Voss er det et stort tilbod av utandørsaktivitetar som eigen klatrepark, rafting, familierafting, juvvandring og fosserappellering. VossVind er ein vindtunnel der ein kan oppleve å fly i trygge og kontrollerte omgjevnader i eit 17 meter høgt flykammer. Alle desse aktivitetane må bestillast på førehand. Vi hjelper gjerne med råd og informasjon.

vossactive.no

Foto: Rafting / padling / Voss Vind: Asgeir Helgestad/Artic Light AS.
Voss i kveldstemning, fra Langahorgi: Tadas Dziautas.
visitnorway.com